Dones al Claustre 2015

Que ningú decidisca per tuPresenta’t!

La Universitat de València, en compliment del II Pla d’Igualtat, ha de fomentar la participació de les dones en la vida universitària i promoure condicions favorables per aconseguir-ne una presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de representació i govern de la institució. En eixe sentit, la Unitat d’Igualtat inicia una campanya per promoure la participació de les dones a les eleccions al Claustre 2015.

FACEBOOK-1200X630

El diagnòstic de la situació actual ens indica que la distribució per sexe del Claustre de la Universitat de València respecta el principi d’equilibri del 40% i 60% que marca la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes. Però històricament, la presència de les dones en el principal òrgan de govern de la universitat no ha sigut mai equilibrada.

A les darreres eleccions de l’estudiantat al Claustre (2014) es produïren uns resultats on la representació de les dones va perdre pes respecte a les anteriors. En aquella ocasió, sols el 39,4% de les persones electes com a representants de la població universitària al màxim òrgan de la Universitat de València foren dones, i el 60,6%, homes.

Per a més informació, consulteu el Microinforme sobre la composició per sexe del Claustre de la Universitat de València (Eleccions Novembre 2014) ací.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 12 11 ?