Entrevista a Dalal Bahra Alborghli

A contracorrent

                                                

Dalal forma part del sindicat de A contracorrent, estudia nutrició humana i dietètica i des de l’inicia a la universitat que està militant al sindicat d’estudiants A contracorrent. S’ha presentat junt amb altres companyes a la Junta Electoral, estant segona de llista, i al Claustral formant part dels membres de la Junta de centre de la Facultat de Farmàcia.

Opina que en general, no es creix amb la idea de participació entre les dones, i que s’ha adoptat un pensament de que estar en una sèrie de posicions o de càrrecs,  ha estat i en moltes ocasions està, reservat per a homes. A més, ens conta que considera que esta conscienciació, es dona mitjançant un missatge que no es explícit però que crea un ambient social, que perdura amb aquesta idea d’excloure a les dones de la participació o de càrrecs importants. Un dels problemes de que no hi hagen dones a les eleccions o participen tant com els homes, es el fet de que no hi ha exemples de dones per a poder inspirar-se en una figura. És per això que Dalal ressalta la importància de figures femenines com a exemples  i de  crear un interès per la participació, per que “a partir de ser conscient del que passa, ja es pot començar a treballar”.

Des de la seua visió, Dalal imputa com a entrebanc per a la participació de les dones en les eleccions, el fet de que hi ha moltes carreres feminitzades que ni si tan sols tenen un equilibri en la participació, al igual que a les carreres que no estan feminitzades; a més les dones que participen han de lidiar amb el comportament del seu voltant que te la idea interioritzada de que una xica que es presenti a eleccions, està fora de lo comú.

Davant aquesta situació, des de A contracorrent, i amb el suport d’estudiants com ella que promouen la igualtat, es mantenen actius en les seues eines per combatre el masclisme amb jornades i xarrades contra el sexisme i de temes femenins, campanyes sobre el masclisme a les aules, per recollir llenguatge sexista i demostrat que aquestes coses encara passen, i una campanya per promoure la substitució de noms de places o carrers, de homes que ja son molt coneguts, per noms de dones d ela mateixa branca que son menys visibilitzades.  A més d’aquestes activitats que es realitzen al llarg de tot l’any, Dalal es mostra activa amb la iniciativa de fer al seu sindicat llistes cremallera, on s’intenta que el cap de llista siga una dona.

Per un altra banda, no deixa de costat l’oportunitat de mostrar-se com a una dona crítica, que lloa cada idea feminista però que promou que en siguin més i millors, i com ella ens diu respecte a la campanya de les eleccions de la Unitat d’igualtat “ es una bona campanya però te mes sentit amb una població ja mes conscienciada” mostrant e insistint que hi ha que treballar primer amb la conscienciació de la necessitat de trencar amb la no participació de les dones, que tant es ha costat aconseguir i amb lo que pretén fomentar la participació sense recordar, tota l’historia que les dones ja hem recorregut, des de que Clara Campoamor, va lluitar en el Parlament per aconseguir el vot.

Dalal té la impressió de que la diferència entre la participació de dones i homes cada volta està més igualtat, pro que segueix sent una motivació per a la participació millorar les xifres i lluitar per aconseguir més igualtat en factors, com la diversitat sexual, ètnia o discapacitat.

Es per això que anima a totes a presentar-se i a més s’han de presentar dones més diverses.

Ella es va presentar a les eleccions del 2015 conjuntament amb altres sindicats com el BEA, el SEPC a la Junta Electoral, i al claustral també, però a soles. Obtingueren a la Facultat de Farmàcia tres estudiants a la Junta Electoral però als claustrals no en obtingueren, i això va suposar que com ella era segona a la llista si que va entrar a la Junta per desenvolupar el seu càrrec.

 

Participació. Minuts 00:50 – 02:28

Clica ací

Entrebancs de les dones. Minuts  02:04 – 03:58

Clica ací

Eines per combatre el masclisme. Minuts  01:48 – 03:02

Clica ací

Anàlisis de la campanya i el foment de la participació. Minuts 00:51 – 02:06

Clica ací

Motivacions a la participació. Minuts 00:30 – 00:59

Clica ací