Entrevista a Elena Grau

Claustral pel PDI en 2014.

Elena Grau és professora titular a la facultat de Geografia i Història, és claustral dins del col·lectiu del Personal Docent i Investigador des de fa tres legislatures.

elena-grau

La seua trajectòria professional i investigadora comença a l’any 1990 quan llegeix la tesi doctoral a França. Va tornar a Espanya amb una beca de reincorporació de doctors i tecnòlegs, i va entrar a la Universitat de València al departament de Prehistòria i Arqueologia. Després d’alguns anys com a professora associada, aconsegueix la plaça de titular al departament.

Quan era becària a la UV, va assumir per primera vegada funcions com a representant a la Junta de Centre de la seua Facultat, dins del col·lectiu de membre no doctor. Com a PDI, assumeix en primer lloc el càrrec de Secretaria del Departament i a continuació el de vicedegana de la facultat. A partir d’este moment entra a formar part de la Junta de Centre i després es presenta al Claustre. Va formar part del Consell de Govern com a degana de la seua Facultat, i a continuació com a PDI claustral. El rector la va nomenar membre del Consell Social, com a representant del PDI.

A banda de la docència i la investigació,  la seua participació activa en els òrgans de presa de decisió de la UV, ha sigut per a Elena Grau una oportunitat de “conèixer bé la Universitat”, que com ella diu “fem entre tots”. Encara que diu sentir-se “cansada de vegades” perquè porta molt de temps assumint tasques de representació i de gestió que li lleven temps per a investigar; se sent satisfeta de poder influir en la construcció de la Universitat que vol.

En quant al paper que juga la dona en la vida universitària, per a ella és fonamental que “participen i tinguen un lloc de responsabilitat, de gestió i de decisió”, però mai “com a florero”. Ens explica que va ser la primera dona Degana de la seua facultat i que el seu equip “no era paritari perquè la proporció d’homes era menor, hi havia solament un vicedegà, la resta de l’equip era femení”.

Elena té la impressió que no es produeix el necessari relleu generacional amb la incorporació de gent nova als òrgans de govern de la Universitat i afirma que “som sempre les mateixes persones”.  Tot i així continua engrescant i animant les professores més joves del seu centre a la participació activa de la vida universitària.

Vídeo de l’entrevista a Elena Grau

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 13 12 ?