Commissions

Per a contribuir a l’exercici més encertat de les competències dels òrgans centrals de la Universitat, en els procediments corresponents tenen participació comissions representatives dels sectors de la comunitat universitària (PDI, PAS i estudiants). Aquestes comissions de caràcter permanent són creades pel Consell de Govern.

Les comissions assessores dels òrgans centrals de la Universitat són:

  1. Comissió de professorat
  2. Comissió d’avaluació de la qualitat dels serveis universitaris
  3. Comissió d’estudis de postgrau
  4. Comissió de política lingüística
  5. Comissió d’investigació
  6. Comissió d’estatuts

La composició per sexe és la següent:

graficos

A l’Observatori de la Unitat d’Igualtat, podeu llegir microinformes específics sobre la composició per sexe de les diferents comissions de la Universitat: el Microinforme sobre les comissions dels centres de 2013 (accés directe al document en pdfi el Microinforme sobre les diferents comissions del Claustre de 2010 (accés directe al document en pdf).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 3 2 ?