Consell de Govern

La composició per sexe del Consell de govern, màxim òrgan col·legiat de govern de la Universitat de València, en 2014 és de 22 dones (39,3%) i 34 homes (60,7%).

consell de govern 2014

L’objectiu de l’últim microinforme realitzat sobre la composició per sexe del Consell de govern de la Universitat de València en 2012 presta especial atenció a la divisió entre membres nats, electes i designats, i analitza, des d’una perspectiva diacrònica i sincrònica, l’evolució i la distribució per sexe respecte a 2010. Per a més informació, consulteu el Microinforme sobre la composició per sexe del Consell de govern de la Universitat de València (2012) ací.

Què és el Consell de Govern? 

Segons l’article 87 dels Estatuts de la Universitat de València, el Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat de València i, com a tal, desenvolupa les línies generals de política universitària aprovades pel Claustre, exerceix la potestat reglamentària no reservada a altres òrgans de la Universitat, com també les potestats de proposta, d’informe i de resolució que li atribueixen els Estatuts i altres disposicions aplicables.

Més info ací.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 2 6 ?